Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

Матад сумын Жаргалант багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг А.Пүрэвсүрэн захиралтай “Оюутын сэрвээ” ХХК-ын хандивын санхүүжилт болох 19 сая 500 мянган төгрөгөөр баригдсан тус “Багийн төв”-ийн өргөтгөлийн байрыг 2017 оны 01-р сарын 13-ны өдрийн багийн “Иргэд нийтийн хурал” дээр хүлээн авлаа.

Засаг захиргааны анхан шатны нэгж болох “Багийн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд болзолт уралдааны шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багийг аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/68 дугаар захирамжаар “Аймгийн Тэргүүний баг”-аар шалгаруулсан. -Аймгийн төвийн тэргүүний багаар: Д.Энхтуяа даргатай Хэрлэн сумын 9 дүгээр баг -Сумын төвийн тэргүүний багаар: Ө.Отгонбаатар даргатай Матад сумын Түмэнхаан баг -Хөдөөгийн тэргүүний багаар: М.Дэлгэрмаа даргатай Цагаан-Овоо сумын Баянгол баг, Ч.Ууганбаатар даргатай Чойбалсан сумын Сүмбэр багууд тус тус шалгарлаа. Сумдын […]