Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

Матад сум нь хуучнаар Халхын Цэцэнхан аймгийн Үйзэнвангийн хошууны нутагт 1924 онд байгуулагдсан. Орон нутгийн Засаг захиргааны өөрчлөлтөөр Матадхан уулын хошууг Баянмөнх уулын хошуутай нэгтгэн, Цогт-Өндөр, Өлзийт, Түмэндэлгэр, Хундар, Гурванбулаг зэрэг таван сумыг хамруулан Матадхан уулын хошууг байгуулсан бөгөөд 1931 оны хавар Матадхан уулын хошууг татан буулгаж оронд нь Дорнод аймгийн Матад сум, Жаргалант сумдыг шинээр байгуулсан боловч, 1956 онд засаг захиргааны өөрчлөлтөөр Матад сумыг татан буулгаж, Аржаргалант суманд нэгтгэн, […]