Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

Матад сумын Засаг Даргын Тамгын Газар нь Монгол улсын Засаг захиргаа, Нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын анхдугаар хуралдаанаар, ардын депутат хурлын гүйцэтгэх Захиргаанаас салж,  1990 оноос одоогийн Засаг Даргын Тамгын газар бие даан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. ЗДТГ нь сумын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн талаар бодлогын бичиг баримт боловсруулан төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэн ажиллаж байна.  Сумын ЗДТГ-ын даргын үүрэгт ажлыг […]