Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

Сумын ЗДТГ-ын дарга Болдын Ариунтуяа 1980.07.15-нд Дорнод аймгийн Матад суманд Болдын 3 дахь охин болон мэндэлсэн. Бага насандаа цэцэрлэгт хүмүүжиж, сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшсэн. 1988 онд Дорнод аймгийн Матад сумын ЕБС-ийн 8 жилийн дунд сургууль төгссөн. 1998 онд Дорнод аймгийн Хан уул цогцолбор сургуулийг төгсөж, 1998-2002 онд Монгол дээд сургуулийн “Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэжлээр” Баклаврын зэрэгтэй төгссөн. 2005-2007 онд Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагын удирдлагын академийн “Төрийн удирдлагын […]