Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

Эрхэм зорилго: Бид хүүхэд бүрийг аз жаргалыг мэдэрсэн, хүсэл сонирхлоо дээдлүүлсэн, хөгжлийн хэрэгцээгээ хангаж чадахуйц орчинд бие дааж суралцах, тоглоомоор өөрийгөө хөгжүүлэх, боломжийг дэмжсэн бүтээлч, идэвхитэй хамтын үйл ажиллагааг бүрдүүлнэ. Уриа: Хүүхэд бүрийн хөгжлийн төлөө хамтдаа Сумын цэцэрлэг нь 1965 онд Аймгийн Гэгээрлийн хэлтсийн 25 дугаар тушаалаар 25 хүүхэдтэй, 5 ажиллагсадтай анх байгуулагдаж байсан. Одоогийн байдлаар 5 бүлэгт 165 хүүхэд, 22 багш ажиллагсадтай, үндсэн багш 5 ба 80 хувь нь […]