Дорнод аймгийн Матад сум

Дорнод аймгийн Матад сум

ТҮҮХЭН ТОВЧООН: 1. 1945 онд Цаг уурын станц нь Матад сумын Тамсаг  хэмээх газар Цэргийн Тамсагийн девизийг түшиглэн анх үүсэн байгуулагдсан. 2. 1962 онд Сумын төвд  Хөдөө Аж Ахуйн цаг уурын Матад харуул нэртэйгээр ажиллаж байсан. 3. 1974 онд Матад цаг уурын станц нэртэйгээр  ажиглалт хийж, үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. 4. 2014 онд цаг уурын AWS-310 автомат станц суурилуулж, шинэ техник технологийг нэвтрүүлсэн. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: Цаг уурын “Матад өртөө” нь 3 […]